Monthly Archives: siječanj 2019

Fra Emanuel Hoško bio je jedan od osnivača SLAP-a. U prilogu je njegov apel za očuvanje hrvatskih voda.

Prilog 1

Prilog 2

Fra Emanuel Hoško objavljivao je tekstove i u Novom listu, a posljednje tekstove objavio je ove nedjelje u Primorskom Novom listu te kolumnu u božićnom prilogu Novog lista

 RIJEKA Danas, 1. siječnja 2019., u 15 sati i 15 minuta preminuo je fra Emanuel Hoško. Pokoj vječni daruj mu Gospodine – objavilo je Svetište Majke Božje Trsatske na svome Facebook profilu. Franjo Emanuel Hoško, hrvatski svećenik iz reda franjevaca, rođen je 25. ožujka 1940. godine u Pakračkom Antunovcu. Bio je docent pri Katoličnom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a bavio se i crkvenom poviješću, koju je predavao na područnom studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Rijeci. Godine 2012. fra Emanuel Hoško dobio je nagradu za životno djelo Grada Rijeke, kako je obrazloženo, “za znanstveni rad, izniman doprinos promicanju trsatske sakralne baštine te osobno svjedočanstvo u kulturi dijaloga”. Fra Emanuel Hoško objavljivao je tekstove i u Novom listu, a posljednje tekstove objavio je ove nedjelje u Primorskom Novom listu te kolumnu u božićnom prilogu Novog lista. Izvor: novilist.hr