Category: Projekti

Udruga za očuvanje hrvatskih voda i mora SLAP održala je Okrugli stol pod nazivom “Višenamjenske akumulacije u slivu Orljave” 14.10.2011. u Požegi. Čitav događaj je bio pod pokroviteljstvom gradonačelnika Požege gospodina Zdravka Ronka. Pored stotinjak sudionika stručne i opće javnosti skupu su nazočili župan požeško-slavonski Marijan Aladrović, predstavnik Hrvatskih voda dr.sc. Danko Biondić te predstavnica Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Suzana Drešaj koji su i pozdravili skup. Zaključci su postupku formiranja i uskoro ćemo ih objaviti na našim internet stranicama.

U nastavku možete pronaći:

Dokumenti

Galerija

Videogalerija

Organizacijski odbor:

Mr.sc. Ante Pavić, predsjednik SLAP-a
Dr.sc Siniša Širac
Akademik Božo Udovičić
Dr.sc. Danko Biondić
Dr.sc. Marko Tarle
Dr.sc. Dušan Trninić
Alojzije Getliher, dipl.ing.
Zlatko Blažević, dipl.ing.
Dr.sc. Slavko Kulić
Pavao Bucić, dipl.ing
Dr.sc. Thomas Sichla
Mladenko Soldo, dipl.ing.
Željko Novaković
Thomas Heinz Pandžić

Voditelj Okruglog stola:
Mr.sc. Marko Pavić

Ciljevi Okruglog stola:

Rimljani su je zvali „Aurea vallis“, zlatna dolina; bogatstvo zraka, vode i tala! Prošlost! Sadašnjost: zadnja županija u Hrvatskoj po društvenom proizvodu!! Možemo li to promjeniti?? Možemo, ali uz odabir moguće pokretačke investicije.

Područje sliva rijeke Orljave ima veliki značaj za područje Požeštine. Pitanje opskrbe vodom,, navodnjavanja, obrana od poplava te iskorištavanja potencijala rijeke za obnovljive izvore energije postavljaju uređenje sliva kao jedan od prioriteta u razvoju navedenog područja.

Vodoopskrba Požeštine riješena je danas tek za oko 80 % naselja gdje se predviđa porast potreba za pitkom vodom s današnjih 220 l/s na 335 l/s 2020. Godine, što predstavlja povećanje za oko 50 %. Trenutačna, djelomično izvedena, regulacija sliva u području Grada Požege i Grada Pleternice štiti gradove od poplava povratnog perioda od 25 do 50 godina (poplava intenziteta pojave jednom u 25-50 godina) što ne zadovoljava danas osnovne standarde moderne poljoprivrede, a pogotovo ne standarde obrane od poplava gdje se u današnje vrijeme gradovi štite od velikih voda povratnog perioda od 1000 i više godina. Kao trajno dugoročno rješenje navedenih problema predlaže se izgradnja višenamjenske akumulacije Kamenska. Na taj bi se način, ne samo riješilo pitanje vodoopskrbe i navodnjavanja, već bi se stvorile pretpostavke za izgradnju dvadesetak malih hidroelektrana. Iako je izgradnja višenamjenske akumulacije Kamenska ideja stara nekoliko desetljeća do sada nije realizirana.

Upravo stoga, udruga SLAP organizira Okrugli stol „Višenamjenske akumulacije u slivu Orljave“ kako bi se razmotrili problemi tog područja, vezanog uz vode, uz možebitno pokretanje inicijative za njihovo rješavanje, izgradnjom višenamjenske akumulacije uz korištenje pretpristupnih i strukturalnih fondova Europske Unije.

Slijedom zaključaka Okruglog stola u Ričicama pokraj Imotskog, održan je 08.04.2011. u Posušju Okrugli stol pod nazivom “VODOPRIVREDNA PROBLEMATIKA ŠIREG PROSTORA IMOTSKO-BEKIJSKE KRAJINE”. Na skupu je prisustvovalo 40tak stručnjaka hidrologa te predstavnika šire javnosti iz obaju država. Skup je pozdravio Načelnik Općine Posušje gosp. Polić kao domaćin Okruglog stola, a otvorio predsjednik SLAP-a Ante Pavić. Stručna izlaganja predstavila su vodoprivrednu problematika tog područja kao i mogućnosti iskorištavanja EU fondova za rješavanje problema vezanih uz tematiku. Kroz raspravu su detektirana područja koja bi mogla kandidirati za EU fondove, a mještani Posušja su iznjeli svoje viđenje dosadašnjeg upravljanja vodnim resursima. Najljepše se zahvaljujemo svima na pristustvovanju te posebice Načelniku gosp. Poliću na inicijativi i ugodnom domaćinstvu.

Dokumenti

Galerija

Organizacijski odbor:

Mr.sc. Ante Pavić, predsjednik SLAP-a
Branko Pejaković, dipl.ing.
Akademik Božo Udovičić
Božo Knežević, dipl.ing.
Dr.sc. Marko Tarle
Mr.sc. Miroslav Steinbauer
Alojzije Getliher, dipl.ing.
Dr.sc. Božidar Biondić
Dr.sc. Slavko Kulić
Tomislav Ramljak, dipl.ing.
Zlatko Blažević, dipl.ing.
Mato Gavran, dipl.iur.

Voditelj Okruglog stola:

Mr.sc. Marko Pavić

Ciljevi Okruglog stola:

Širi prostor Imotsko bekijske krajine izložen je velikom utjecaju svih mogućih pojava voda kako Hrvatske tako i Bosne i Hercegovine. Imotsko polje, zajedno sa Bekijskim, čini cjelinu od cca 8.000 ha (polje je presječeno državnom granicom i u svakoj državi nalazi se cca 50% od ukupne cjeline vrlo kvalitetnih površina). U prošlosti su rađena različita istraživanja, mjerenja, projektiranja i izvedba niza zahvata u vodoprivredi danog područja. Vodoprivredna problematika ovog prostora je u uzročno-posljedičnoj vezi kako sa uzvodnom tako i sa nizvodnom vodoprivrednom problematikom u BiH i u pojedinim razdobljima rješavana je različitim intenzitetom bilo samostalno ili zajednički. Velike poplave Imotskog bekijskog polja u posljednje vrijeme uzrokovale su ogromne štete danom području.

Upravo stoga, udruga SLAP organizira Okrugli stol „Vodoprivredna problematika šireg prostora Imotske bekijske krajine“ kako bi se razmotrili problemi tog područja vezanog uz vode i pokrenula inicijativa za njihovo rješavanje. Prvo izlaganje ove tematike bilo je 22.10.2010. u Ričicama RH, a na prijedlog Načelnika općine Posušje g. Polića na sličan način
organizira se u Posušju BiH 08.04.2011.

Udruga SLAP organizira Okrugli stol “Vodoprivredna problematika šireg prostora Imotske krajine” 22.10.2010. u Osnovnoj školi Ričice s početkom u 10h kako bi se razmotrili problemi tog područja vezanog uz vode i pokrenula inicijativa za njihovo rješavanje koristeći i EU prekograničnu suradnju.

Dokumenti

Galerija

Ciljevi Okruglog stola:

Širi prostor Imotske krajine izložen je velikom utjecaju svih mogućih pojava voda kako
Hrvatske tako i Bosne i Hercegovine. Imotsko polje, zajedno sa Bekijskim, čini cjelinu od
cca 8.000 ha (polje je presječeno državnom granicom i u svakoj državi nalazi se cca 50%
od ukupne cjeline vrlo kvalitetnih površina). U prošlosti su rađena različita istraživanja,
mjerenja, projektiranja i izvedba niza zahvata u vodoprivredi danog područja.
Vodoprivredna problematika ovog prostora je u uzročno-posljedičnoj vezi kako sa uzvodnom
tako i sa nizvodnom vodoprivrednom problematikom u BiH i u pojedinim razdobljima
rješavana je različitim intenzitetom bilo samostalno ili zajednički. Velike poplave
Imotskog polja u posljednje vrijeme uzrokovale su ogromne štete danom području.
Upravo stoga, udruga SLAP organizira Okrugli stol „Vodoprivredna problematika šireg
prostora Imotske krajine“ kako bi se razmotrili problemi tog područja vezanog uz vode i
pokrenula inicijativa za njihovo rješavanje uz pomoć i EU prekograničnih fondova.

Čast nam je pozvati Vas na sudjelovanje na Okruglom stolu, koji organiziramo u četvrtak 11.veljače u 12.00h u NOVINARSKOM DOMU, Perkovčeva 2, u Zagrebu, na temu: GLOBALIZACIJA I VODE U HRVATSKOJ.

Dokumenti

Dnevni red:
1.Uvod, prof.dr.sc.Slavko Kulić, član predsjedništva Slap-a
2.Globalizacija i vode u Hrvatskoj, prof.dr.sc.Marko Tarle, podpredsjednik Slap-a
3.Prostorno planiranje u Hrvatskoj, Mirjana Turnšek,dipl.ing.arh., Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
4.Strategija vodnog gospodarstva Republike Hrvatske, dr.sc.Danko Biondić, Hrvatske vode
5.Plan upravljanja vodnim područjima, mr.sc.Sanja Barbalić, Hrvatske vode
6. Rasprava

U Vatrogasnom domu u Slanome, središtu Općine Dubrovačko Primorje organiziran je „OKRUGLI STOL O REGIONALNOM RAZVOJU“ 27.10.2007. Na Okruglom stolu, tajnik SLAP-a gosp. Zlatko Blažević je predstavio knjigu “OŽIVLJAVANJE I RAZVITAK RURALNOG PROSTORA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE” koju je izdao SLAP. Akademik Udovičić dao je širi pogled na energetsku i ekološku budućnost, prof.dr.sc. Biondić je govorio o raspoloživim vodnim resursima regije, a naš član iz Požege gosp. Mladenko Soldo je predstavio mogućnosti planiranja i regionalnog razvoja u Zlatnoj dolini.

Okrugli stol

Knjiga: “OŽIVLJAVANJE I RAZVITAK RURALNOG PROSTORA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE”

U Rapcu je organizirano savjetovalište na temu: Istarske vode i more.
Uz potporu Društva građevinskih inženjera Poreč i istarskog župana Ivana Jakovčića, uspješno je održano dvodnevno savjetovalište

Dokumenti

Ciljevi savjetovanja

Želimo upoznati struku vodoprivrede i svekoliku javnost s problematikom vode, odvodnje i mora na području Istre. Holističkim pristupom raspravit ćemo današnje stanje te uputiti prijedloge za unapređenje prema mogućnostima lokalne i državne uprave, a u skladu s modernim modeliranjem razvoja. Upoznati će se javnost s kvalitetom mora na području Istre i predložiti mjere za poboljšanje. Očekujemo doprinos svih sudionika u raspravama radi oblikovanja zaključaka Savjetovanja.

Organizatori savjetovanja:

Udruga za očuvanje hrvatskih voda i mora SLAP, Froudeova 36, Zagreb i

Društvo građevinskih inženjera Poreč, Vukovarska 19, Poreč

Organizacijski odbor:

mr.sc. Ante Pavić, predsjednik

Vladimir Sladonja, dipl.ing.,podpredsjednik

Akademik Božo Udovičić

dr.sc.Branko Gulić

Prof.dr.sc. Marko Tarle

Željko Jakminić,dipl.ing.

Prof.em.dr.sc.Zorko Kos

Daniel Simonetti,dipl.ing..

Zlatko Blažević, dipl.ing.

Voditelj savjetovanja:

mr.sc. Marko Pavić

Pokrovitelji savjetovanja:

Istarska županija

Grad Labin

Hrvatske vode

Udruga SLAP i Društvo građevinskih inženjera Dubrovnik organiziraju Savjetovanje pod naslovom “Dubrovačke vode” koje će se održati 08. i 09. listopada 2009. godine u Slanome (Hotel Admiral). Pozivamo sve zainteresirane da se prijave, a više o Savjetovanju, programu i načinu prijave možete naći na sljedećim linkovima:

Dokumenti

Galerija

Ciljevi savjetovanja

Želimo upoznati struku vodoprivrede i svekoliku javnost s problematikom vode i odvodnje na širem području grada Dubrovnika. Holističkim pristupom ćemo raspraviti današnje stanje te uputiti prijedloge za unaprijeđenje prema mogućnostima lokalne i državne uprave, a u skladu s modernim modeliranjem razvoja. Upoznat će se javnost s kvalitetom mora na dubrovačkom području i predložiti mjere za poboljšanje. Očekujemo doprinos svih sudionika u raspravama radi oblikovanja zaključaka savjetovanja.

Organizatori savjetovanja

Udruga za očuvanje hrvatskih voda i mora SLAP, Froudeova 36, Zagreb
Društvo građevinskih inženjera Dubrovnik, Obala Stjepana Radića 37/1, Dubrovnik

Organizacijski odbor

mr.sc. Ante Pavić, predsjednik
mr.sc Božo Letunić, potpredsjednik, DGI Dubrovnik
Akademik Božo Udovčić
Prof.dr.sc. Marko Tarle
Prof.dr.sc Slavko Kulić
Prof.dr.sc. Adam Benović
Tomislav Paviša, dipl.ing.
Salih Hrustić, dipl.ing.
Branka Martinović-Vuković, dipl.ing.
Zlatko Blažević, dipl.ing.

Voditelj savjetovanja

mr.sc. Marko Pavić

Pokrovitelji savjetovanja
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Dubrovačko-neretvanska županija
Hrvatske vode

Na Savjetovanju posvećenom pitanju Zagrebačkih voda okupilo se preko 120 stručnjaka i interesanata koji su u dva dana savjetovanja 04. i 05.12. raspravljali o gorućim problemima u vezi s pitanjem voda na području Grada Zagreba. U 16 referata stručnjaci su pokrili čitav ciklus kruženja vode, od pitanja oborina, vodospremnika i vodonosnika do vodovoda, kanalizacije te pročišćavanja otpadnih voda.

Zagrebačke vode – Savjetovanje, 04.12.2008.

Ciljevi savjetovanja:
Upoznavanje struke i javnosti sa svekolikim stanjem pojave voda na širem području grada Zagreba, te njihovim današnjim i budućim korištenjem. Posebno se očekuje da sudionici savjetovanja sudjeluju u raspravi i daju svoj doprinos ovako važnoj i vitalnoj problematici u gradu Zagrebu.

Organizacijski odbor:

Mr.sc. Ante Pavić. predsjednik
Miljana Brkić, dipl.ing., DGI Zagreb
Akademik Božo Udovičić
Prof.dr.sc. Marko Tarle
Prof.dr.sc. Slavko Kulić
Prof.dr.sc. Mladen Petričec
Alojz Getliher, dipl.ing.
Zlatko Blažević, dipl.ing.

Voditelj savjetovanja:
mr.sc.Željko Herner

Sponzor savjetovanja:

Gradska skupština grada Zagreba, predsjednica gospođa Tatjana Holjevac

Povodom Svjetskog dana voda, a uz prvu godišnjicu svog osnivanja, SLAP je u ožujku organizirao dvodnevno savjetovanje na temu “Zaštita Jadrana od zagađivanja”. Cilj savjetovanja je bio upoznavanje javnosti sa stanjem i mjerama zaštite Jadranskog mora. Tijekom dva dana savjetovanja u Malinskoj se je okupilo preko 50 stručnjaka i znanstvenika koji su raspravljali o problematici zaštite Jadrana kao prirodnog dragulja RH.

Više

Ciljevi savjetovanja

Upoznati javnost sa stanjem i mjerama zaštite Jadranskog mora, koje predstavlja prirodni dragulj Republike Hrvatske, te je njezin najvredniji resurs. Tu vrijednost, koju smo u velikoj mjeri naslijedili, s razumnim ljudskim postupcima moguće je povećati, a s nerazumnim umanjiti, čak i uništiti. Najčešći oblici uništavanja su devastacija prostora sa zagađivanjem.

Republika Hrvatska radi svoje regionalne raznolikosti i prirodnih bogatstava pruža velike mogućnosti svekolikog razvitka. Zbog toga je veoma važno očuvanje i primjereno korištenje Jadranskog mora, koje mora biti od primarnog značaja, te je strateški cilj Republike Hrvatske.

Organizacijski odbor

Mr. sc. Ante Pavić, Predsjednik
Prof. dr.Adam Benović
Zlatko Blažević,dipl.ing.
Gorana Ćosić-Flajsig, dipl.ing.
Prof. dr.Dragutin Gereš
Alojz Getliher,dipl.ing.
Dr. sc. Ljubomir Jeftić
Prof.em.dr. Zorko Kos
Čedomir Miler, dipl.ing.
Željko Novaković
Marko Pavić, dipl.ing.
Branko Pejaković, dipl.ing.
Dr. sc. Mladen Petričec
Akademik Velimir Pravdić
Akademik Davorin Rudolf
Prof. dr. Božidar Stilinović
Dr. sc. Marko Tarle
Akademik Božo Udovičić

Pokrovitelji

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Ministarstvo gospodarstva i poduzetništva
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Primorsko-goranska županija
Općina Malinska-Dubašnica