Šesto Savjetovanje o uređenju i višenamjenskom korištenju rijeke Save

Snimka 6. Savjetovanja – 1. dan

Snimka 6. Savjetovanja – 2. dan