Višenamjenske akumulacije u slivu Orljave

Prilog o okruglom stolu “Višenamjenske akumulacije u slivu Orljave”

Višenamjenske akumulacije u slivu Orljave – Uvod i pozdravi

Zlatko Blažević: “VIŠENAMJENSKA AKUMULACIJA KAMENSKA — TEMELJ RAZVITKA SLAVONSKE POSAVINE”

Marko Tarle: “GLOBALIZACIJA I VODE”

Andreas Bauer: “MANAGEMENT OF RIVER CATCHMENT AREAS IN GERMANY ON THE EXAMPLE OF THE RIVER RUHR”

Marko Pavić: “MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA PRETPRISTUPNIH I STRUKTURALNIH EU FONDOVA ZA PROJEKTE”

Dušan Trninić: “METEOROLOŠKE I HIDROLOŠKE KARAKTERISTIKE SLIVA ORLJAVE”

Renata Vidaković Šuntić: “MINI HIDROELEKTRANE NA ORLJAVI…” – privatan video
LINK – Video

Luka Jelić: “NAVODNJAVANJE POŽEŠKE REGIJE”