Monthly Archives: rujan 2015

Udruga SLAP napravila je radnu 25.09.2010. akciju obnove Eko centra Zarilac u kojoj su obavljeni grubi radovi na školi te održan Okrugli stol o aktivnostima SLAP-a na području Požeštine. U 2010. godini dogovorena je izvedba grubih radova te žubukanja i uređenja predavaonica. SLAP je u 2010. G. investirao u obnovu Eko centara Topolo i Zarilac ukupno 59.380,26 kn.

Pogledajte galeriju slika obnove Eko centra Zarilac

Poštovani članovi udruge SLAP, u nastavku možete vidjeti prezentacije i vijesti sa okruglih stolova u Zarilcu tijekom našeg višegodišnjeg djelovanja na tom području kao i sa radnih akcija.

Radne akcije u Eko centru Zarilac 25.09.2010.

Predstavljanje studije Poljadija – vinogradi Enjingi 18.05.2008.

Knjiga Studija razvoja Zlatne doline Poljadija

Galerija slika

Ostali dokumenti i prezentacije

Udruga SLAP otvorila je 03.05.2009. Eko-centar Topolo. Na samom otvorenju prisustvovalo je preko stotinu ljudi. Samo otvorenje uljepšala je klapa iz Slanoga otpjevavši himnu i nekoliko lokalnih klapskih pjesama te Kulturno društvo Linđo koje je i otplesalo taj ples na radost okupljenih. Zahvaljujemo se svima na pomoći i sudjelovanju te se veselimo daljnjem radu Eko-centra.

Više

Dana 21.06. održan je prvi seminar u Eko-centru Topolo na temu Ekološka poljoprivreda. Gosti seminara su bili Marin Fucijaš, dipl.ing. iz Prve ekološke stanice i mr.sc. Željko Herner iz Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Seminar je pokrio teme prvenstveno vezane uz ekološku proizvodnju no gosp. Fucijaš je prenosio i svoja znanja u praktičnim problemima s kojima su se susretali žitelji tog područja u obrađivanju svojih polja i nasada.

U suradnji s Udrugom Ljubitelja hrvatskih tradicija i prirodnih ljepota iz Dubrovnika 22.08.2010. organizirali smo posjetu njihovih članova i prijatelja u Topolo kako bi naučili nešto novo o Eko Centru Topolo i nakupovali zdravu hranu od lokalnih seljana. Bilo nam je izuzetno drago se družiti sa članovima i prezentirati im naše aktivnosti u Dubrovačkom primorju.

Detaljan opis puta

Galerija

Udruga SLAP organizirala je 12.07.2010. obilazak Dubrovačkog primorja za djelatnike turističkih agencija, predstavnici iz Dubrovnika, Županije, Grada, Općine Dubrovačko primorje, novinare i ostale suradnike s ciljem promoviranja zaleđa i ruralnog dijela Općine kao turističke destinacije. Našu rutu Dubrovački vjesnik je prozvao Ruta za dizanje.

Članak

Naš jednodnevni izlet započeo je okupljanjem na Pilama gdje se ukrcalo 30tak ljudi iz Dubrovnika. Većina od njih, iako žitelji područja, nikada nije bilo u zaleđu Primorja. Prva stanica je bila Slano i hotel Admiral gdje smo se uz piće družili i malo upoznali. Nakon toga su kamenice u uvali Bistrina itekako popravile raspoloženje kao i lokalni seljački proizvodi u Topolomu. U Eko centru Topolo smo sudionicima prikazali naše ideje o popularizaciji rute kao turističke destinacije, a uz večeru i ugodno druženje je privedeno kraju.

Dragi članovi SLAP-a, dana 12.7.2010 posjetili smo Eko centar Topolo sa sljedećim ciljevima:
Upoznavanje medija i turističkih organizatora s pokušajem udruge SLAP da se oživi ruralni prostor Dubrovačkog primorja, te da ga se direktno poveže s visoko razvijenim obalnim prostorom pripadne regije. U nastavku je izvještaj cijelog posjeta zajedno sa rezultatima samog posjeta.

Izvještaj

Galerija slika

Poštovani članovi udruge SLAP, u nastavku možete vidjete prezentacije i vijesti sa okruglih stolova u Topolu tijekom našeg višegodišnjeg djelovanja na tom području.

Događanja SLAP-a u Eko centru i na području Primorja:

Objavljene knjige/studije u nakladi SLAP-a:

Objavljene knjige i studije razvoja

Dokumenti

Galerija

Udruga za očuvanje hrvatskih voda i mora SLAP održala je Okrugli stol pod nazivom “Višenamjenske akumulacije u slivu Orljave” 14.10.2011. u Požegi. Čitav događaj je bio pod pokroviteljstvom gradonačelnika Požege gospodina Zdravka Ronka. Pored stotinjak sudionika stručne i opće javnosti skupu su nazočili župan požeško-slavonski Marijan Aladrović, predstavnik Hrvatskih voda dr.sc. Danko Biondić te predstavnica Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Suzana Drešaj koji su i pozdravili skup. Zaključci su postupku formiranja i uskoro ćemo ih objaviti na našim internet stranicama.

U nastavku možete pronaći:

Dokumenti

Galerija

Videogalerija

Organizacijski odbor:

Mr.sc. Ante Pavić, predsjednik SLAP-a
Dr.sc Siniša Širac
Akademik Božo Udovičić
Dr.sc. Danko Biondić
Dr.sc. Marko Tarle
Dr.sc. Dušan Trninić
Alojzije Getliher, dipl.ing.
Zlatko Blažević, dipl.ing.
Dr.sc. Slavko Kulić
Pavao Bucić, dipl.ing
Dr.sc. Thomas Sichla
Mladenko Soldo, dipl.ing.
Željko Novaković
Thomas Heinz Pandžić

Voditelj Okruglog stola:
Mr.sc. Marko Pavić

Ciljevi Okruglog stola:

Rimljani su je zvali „Aurea vallis“, zlatna dolina; bogatstvo zraka, vode i tala! Prošlost! Sadašnjost: zadnja županija u Hrvatskoj po društvenom proizvodu!! Možemo li to promjeniti?? Možemo, ali uz odabir moguće pokretačke investicije.

Područje sliva rijeke Orljave ima veliki značaj za područje Požeštine. Pitanje opskrbe vodom,, navodnjavanja, obrana od poplava te iskorištavanja potencijala rijeke za obnovljive izvore energije postavljaju uređenje sliva kao jedan od prioriteta u razvoju navedenog područja.

Vodoopskrba Požeštine riješena je danas tek za oko 80 % naselja gdje se predviđa porast potreba za pitkom vodom s današnjih 220 l/s na 335 l/s 2020. Godine, što predstavlja povećanje za oko 50 %. Trenutačna, djelomično izvedena, regulacija sliva u području Grada Požege i Grada Pleternice štiti gradove od poplava povratnog perioda od 25 do 50 godina (poplava intenziteta pojave jednom u 25-50 godina) što ne zadovoljava danas osnovne standarde moderne poljoprivrede, a pogotovo ne standarde obrane od poplava gdje se u današnje vrijeme gradovi štite od velikih voda povratnog perioda od 1000 i više godina. Kao trajno dugoročno rješenje navedenih problema predlaže se izgradnja višenamjenske akumulacije Kamenska. Na taj bi se način, ne samo riješilo pitanje vodoopskrbe i navodnjavanja, već bi se stvorile pretpostavke za izgradnju dvadesetak malih hidroelektrana. Iako je izgradnja višenamjenske akumulacije Kamenska ideja stara nekoliko desetljeća do sada nije realizirana.

Upravo stoga, udruga SLAP organizira Okrugli stol „Višenamjenske akumulacije u slivu Orljave“ kako bi se razmotrili problemi tog područja, vezanog uz vode, uz možebitno pokretanje inicijative za njihovo rješavanje, izgradnjom višenamjenske akumulacije uz korištenje pretpristupnih i strukturalnih fondova Europske Unije.

Slijedom zaključaka Okruglog stola u Ričicama pokraj Imotskog, održan je 08.04.2011. u Posušju Okrugli stol pod nazivom “VODOPRIVREDNA PROBLEMATIKA ŠIREG PROSTORA IMOTSKO-BEKIJSKE KRAJINE”. Na skupu je prisustvovalo 40tak stručnjaka hidrologa te predstavnika šire javnosti iz obaju država. Skup je pozdravio Načelnik Općine Posušje gosp. Polić kao domaćin Okruglog stola, a otvorio predsjednik SLAP-a Ante Pavić. Stručna izlaganja predstavila su vodoprivrednu problematika tog područja kao i mogućnosti iskorištavanja EU fondova za rješavanje problema vezanih uz tematiku. Kroz raspravu su detektirana područja koja bi mogla kandidirati za EU fondove, a mještani Posušja su iznjeli svoje viđenje dosadašnjeg upravljanja vodnim resursima. Najljepše se zahvaljujemo svima na pristustvovanju te posebice Načelniku gosp. Poliću na inicijativi i ugodnom domaćinstvu.

Dokumenti

Galerija

Organizacijski odbor:

Mr.sc. Ante Pavić, predsjednik SLAP-a
Branko Pejaković, dipl.ing.
Akademik Božo Udovičić
Božo Knežević, dipl.ing.
Dr.sc. Marko Tarle
Mr.sc. Miroslav Steinbauer
Alojzije Getliher, dipl.ing.
Dr.sc. Božidar Biondić
Dr.sc. Slavko Kulić
Tomislav Ramljak, dipl.ing.
Zlatko Blažević, dipl.ing.
Mato Gavran, dipl.iur.

Voditelj Okruglog stola:

Mr.sc. Marko Pavić

Ciljevi Okruglog stola:

Širi prostor Imotsko bekijske krajine izložen je velikom utjecaju svih mogućih pojava voda kako Hrvatske tako i Bosne i Hercegovine. Imotsko polje, zajedno sa Bekijskim, čini cjelinu od cca 8.000 ha (polje je presječeno državnom granicom i u svakoj državi nalazi se cca 50% od ukupne cjeline vrlo kvalitetnih površina). U prošlosti su rađena različita istraživanja, mjerenja, projektiranja i izvedba niza zahvata u vodoprivredi danog područja. Vodoprivredna problematika ovog prostora je u uzročno-posljedičnoj vezi kako sa uzvodnom tako i sa nizvodnom vodoprivrednom problematikom u BiH i u pojedinim razdobljima rješavana je različitim intenzitetom bilo samostalno ili zajednički. Velike poplave Imotskog bekijskog polja u posljednje vrijeme uzrokovale su ogromne štete danom području.

Upravo stoga, udruga SLAP organizira Okrugli stol „Vodoprivredna problematika šireg prostora Imotske bekijske krajine“ kako bi se razmotrili problemi tog područja vezanog uz vode i pokrenula inicijativa za njihovo rješavanje. Prvo izlaganje ove tematike bilo je 22.10.2010. u Ričicama RH, a na prijedlog Načelnika općine Posušje g. Polića na sličan način
organizira se u Posušju BiH 08.04.2011.