Godišnja skupština 2019., 17.06.2019.

Dokumenti sa skupštine:

Zaključci savjetovanja o Savi 31.1.2019

Slap lista aktivnosti područja 01.11.2018.

Memorandum Dnevni red 17.06.2019.

Slike sa skupštine: