O nama

Udruga za očuvanje voda i mora – SLAP je osnovana radi promicanja, razvitka i unaprjeđenja gospodarenja hrvatskim vodama i morem, kao i njihovu očuvanju na temelju ustavom dopuštenih ograničenja poduzetničke slobode i vlasničkih prava radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi.

Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi udruge su slijedeće:

  • aktivno se uključivati u projekte civilnog društva pri planiranju i provedbi strategija za obnovu i očuvanje vode
  • promovirati u javnosti pravo lokalnih zajednica da upravljaju svojim zalihama vode
  • aktivno pratiti kakva se politika vodi u vezi s vodom i komunalnim sustavom u lokalnim zajednicama, gradu, županiji i državi
  • edukacija najšire javnosti kako bi se osigurala što učinkovitija zaštita postojećih vodnih zaliha i ekonomično gospodarenje vodom

 
Time se podiže stupanj svijesti moralne odgovornosti svakog pojedinca organiziranjem okruglih stolova, seminarima i predavanjima..