„Višenamjenske akumulacije u slivu Orljave”, 14.10.2011., Požega

Udruga za očuvanje hrvatskih voda i mora SLAP održala je Okrugli stol pod nazivom “Višenamjenske akumulacije u slivu Orljave” 14.10.2011. u Požegi. Čitav događaj je bio pod pokroviteljstvom gradonačelnika Požege gospodina Zdravka Ronka. Pored stotinjak sudionika stručne i opće javnosti skupu su nazočili župan požeško-slavonski Marijan Aladrović, predstavnik Hrvatskih voda dr.sc. Danko Biondić te predstavnica Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Suzana Drešaj koji su i pozdravili skup. Zaključci su postupku formiranja i uskoro ćemo ih objaviti na našim internet stranicama.

U nastavku možete pronaći:

Dokumenti

Galerija

Videogalerija

Organizacijski odbor:

Mr.sc. Ante Pavić, predsjednik SLAP-a
Dr.sc Siniša Širac
Akademik Božo Udovičić
Dr.sc. Danko Biondić
Dr.sc. Marko Tarle
Dr.sc. Dušan Trninić
Alojzije Getliher, dipl.ing.
Zlatko Blažević, dipl.ing.
Dr.sc. Slavko Kulić
Pavao Bucić, dipl.ing
Dr.sc. Thomas Sichla
Mladenko Soldo, dipl.ing.
Željko Novaković
Thomas Heinz Pandžić

Voditelj Okruglog stola:
Mr.sc. Marko Pavić

Ciljevi Okruglog stola:

Rimljani su je zvali „Aurea vallis“, zlatna dolina; bogatstvo zraka, vode i tala! Prošlost! Sadašnjost: zadnja županija u Hrvatskoj po društvenom proizvodu!! Možemo li to promjeniti?? Možemo, ali uz odabir moguće pokretačke investicije.

Područje sliva rijeke Orljave ima veliki značaj za područje Požeštine. Pitanje opskrbe vodom,, navodnjavanja, obrana od poplava te iskorištavanja potencijala rijeke za obnovljive izvore energije postavljaju uređenje sliva kao jedan od prioriteta u razvoju navedenog područja.

Vodoopskrba Požeštine riješena je danas tek za oko 80 % naselja gdje se predviđa porast potreba za pitkom vodom s današnjih 220 l/s na 335 l/s 2020. Godine, što predstavlja povećanje za oko 50 %. Trenutačna, djelomično izvedena, regulacija sliva u području Grada Požege i Grada Pleternice štiti gradove od poplava povratnog perioda od 25 do 50 godina (poplava intenziteta pojave jednom u 25-50 godina) što ne zadovoljava danas osnovne standarde moderne poljoprivrede, a pogotovo ne standarde obrane od poplava gdje se u današnje vrijeme gradovi štite od velikih voda povratnog perioda od 1000 i više godina. Kao trajno dugoročno rješenje navedenih problema predlaže se izgradnja višenamjenske akumulacije Kamenska. Na taj bi se način, ne samo riješilo pitanje vodoopskrbe i navodnjavanja, već bi se stvorile pretpostavke za izgradnju dvadesetak malih hidroelektrana. Iako je izgradnja višenamjenske akumulacije Kamenska ideja stara nekoliko desetljeća do sada nije realizirana.

Upravo stoga, udruga SLAP organizira Okrugli stol „Višenamjenske akumulacije u slivu Orljave“ kako bi se razmotrili problemi tog područja, vezanog uz vode, uz možebitno pokretanje inicijative za njihovo rješavanje, izgradnjom višenamjenske akumulacije uz korištenje pretpristupnih i strukturalnih fondova Europske Unije.

Comments are closed.