“Vodoprivredna problematika šireg prostora Imotske krajine” 22.10.2010., Ričice pokraj Imotskog

Udruga SLAP organizira Okrugli stol “Vodoprivredna problematika šireg prostora Imotske krajine” 22.10.2010. u Osnovnoj školi Ričice s početkom u 10h kako bi se razmotrili problemi tog područja vezanog uz vode i pokrenula inicijativa za njihovo rješavanje koristeći i EU prekograničnu suradnju.

Dokumenti

Galerija

Ciljevi Okruglog stola:

Širi prostor Imotske krajine izložen je velikom utjecaju svih mogućih pojava voda kako
Hrvatske tako i Bosne i Hercegovine. Imotsko polje, zajedno sa Bekijskim, čini cjelinu od
cca 8.000 ha (polje je presječeno državnom granicom i u svakoj državi nalazi se cca 50%
od ukupne cjeline vrlo kvalitetnih površina). U prošlosti su rađena različita istraživanja,
mjerenja, projektiranja i izvedba niza zahvata u vodoprivredi danog područja.
Vodoprivredna problematika ovog prostora je u uzročno-posljedičnoj vezi kako sa uzvodnom
tako i sa nizvodnom vodoprivrednom problematikom u BiH i u pojedinim razdobljima
rješavana je različitim intenzitetom bilo samostalno ili zajednički. Velike poplave
Imotskog polja u posljednje vrijeme uzrokovale su ogromne štete danom području.
Upravo stoga, udruga SLAP organizira Okrugli stol „Vodoprivredna problematika šireg
prostora Imotske krajine“ kako bi se razmotrili problemi tog područja vezanog uz vode i
pokrenula inicijativa za njihovo rješavanje uz pomoć i EU prekograničnih fondova.

Comments are closed.