„Vodoprivredna problematika šireg prostora Imotsko – Bekijske krajine”, 08.04.2011. Posušje, BiH

Slijedom zaključaka Okruglog stola u Ričicama pokraj Imotskog, održan je 08.04.2011. u Posušju Okrugli stol pod nazivom “VODOPRIVREDNA PROBLEMATIKA ŠIREG PROSTORA IMOTSKO-BEKIJSKE KRAJINE”. Na skupu je prisustvovalo 40tak stručnjaka hidrologa te predstavnika šire javnosti iz obaju država. Skup je pozdravio Načelnik Općine Posušje gosp. Polić kao domaćin Okruglog stola, a otvorio predsjednik SLAP-a Ante Pavić. Stručna izlaganja predstavila su vodoprivrednu problematika tog područja kao i mogućnosti iskorištavanja EU fondova za rješavanje problema vezanih uz tematiku. Kroz raspravu su detektirana područja koja bi mogla kandidirati za EU fondove, a mještani Posušja su iznjeli svoje viđenje dosadašnjeg upravljanja vodnim resursima. Najljepše se zahvaljujemo svima na pristustvovanju te posebice Načelniku gosp. Poliću na inicijativi i ugodnom domaćinstvu.

Dokumenti

Galerija

Organizacijski odbor:

Mr.sc. Ante Pavić, predsjednik SLAP-a
Branko Pejaković, dipl.ing.
Akademik Božo Udovičić
Božo Knežević, dipl.ing.
Dr.sc. Marko Tarle
Mr.sc. Miroslav Steinbauer
Alojzije Getliher, dipl.ing.
Dr.sc. Božidar Biondić
Dr.sc. Slavko Kulić
Tomislav Ramljak, dipl.ing.
Zlatko Blažević, dipl.ing.
Mato Gavran, dipl.iur.

Voditelj Okruglog stola:

Mr.sc. Marko Pavić

Ciljevi Okruglog stola:

Širi prostor Imotsko bekijske krajine izložen je velikom utjecaju svih mogućih pojava voda kako Hrvatske tako i Bosne i Hercegovine. Imotsko polje, zajedno sa Bekijskim, čini cjelinu od cca 8.000 ha (polje je presječeno državnom granicom i u svakoj državi nalazi se cca 50% od ukupne cjeline vrlo kvalitetnih površina). U prošlosti su rađena različita istraživanja, mjerenja, projektiranja i izvedba niza zahvata u vodoprivredi danog područja. Vodoprivredna problematika ovog prostora je u uzročno-posljedičnoj vezi kako sa uzvodnom tako i sa nizvodnom vodoprivrednom problematikom u BiH i u pojedinim razdobljima rješavana je različitim intenzitetom bilo samostalno ili zajednički. Velike poplave Imotskog bekijskog polja u posljednje vrijeme uzrokovale su ogromne štete danom području.

Upravo stoga, udruga SLAP organizira Okrugli stol „Vodoprivredna problematika šireg prostora Imotske bekijske krajine“ kako bi se razmotrili problemi tog područja vezanog uz vode i pokrenula inicijativa za njihovo rješavanje. Prvo izlaganje ove tematike bilo je 22.10.2010. u Ričicama RH, a na prijedlog Načelnika općine Posušje g. Polića na sličan način
organizira se u Posušju BiH 08.04.2011.

Comments are closed.