16.Mediteranskom sajmu zdrave hrane u Dubrovniku

Sudjelovali smo na 16.Mediteranskom sajmu zdrave hrane u Dubrovniku. U okviru sajma obilježili smo kao Udruga za očuvanje hrvatskih voda i mora SLAP, svjetski dan voda, koji se ove godine održava u cijelom svijetu pod motom VODA Z SVE!! Za sudionike Mediteranskog sajma održali smo u jednoj od dvorana prezentaciju rada SLAP-a na području zaštite okoliša, a posebno zaštitu Jadran od morskog otpada. Većina ovog otpada dopluta u prostor našeg Jadrana od zagađivača iz susjednih zemalja: Crne Gore, Albenije a dijelom i iz Grčke. Sa zanimanjem pratili su ovo svi sudionici. Naši članovi posebno su istaknuli ulogu koju po ovim pitanjima ima Fond za zaštitu okoliša i energetssku učinkovitost. 

U prilogu je prijava za sudjelovanje, te fotografije sudionika članova SLAP-a iz područja Dubrovačkog primorja, posebno iz naselja Topolo. Promičbeni materijali FZOEU posebno su istaknuti.

Za Organizatora:

Zlatko Blažević, dipl.ing.

Tajnik SLAP-a

Comments are closed.