Održana Skupština SLAP-a

U skladu sa novim Zakonom o Udrugama, održana je 20.12.2016. Skupština udruge SLAP.
Skupština je održana kako bi se prihvatio financijski plan za 2017. godinu.
Ovu Skupštinu održali smo u Ilici 49, gdje se nalazi i ured Udruge.
Sve se odvijalo prema predviđenom Dnevnom redu.
Ono što bismo istaknuli kao novo je to da smo donijeli jednoglasnu odluku kako ćemo radi financijskih troškova ubuduće imati Redovnu godišnju Skupštinu u prosincu.
Na taj način ćemo na redovnoj Skupštini donijeti plan za predstojeću godinu.

Comments are closed.