Održano 4. Savjetovanje o Savi, 04.12.2014.

Održano je četvrto Savjetovanje o uređenju i višenamjenskom korištenju rijeke Save koje je 04.12.2014., okupilo preko 130 stručnjaka u prostoru Ministartsva prometa, pomorstva i infrastrukture, Prisavlje 14. Ovo četvrto Savjetovanje organizirano je pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića.
Inicijativa predvođena organizacijskim odborom i udrugom SLAP zadala si je cilj okupljanja stručne javnosti jednom godišnje na Savjetovanju kako bi raspravljali o problematici rijeke Save. Fokus prvog Savjetovanja je bio vezan uz projekt „Zagreb na Savi“ te praćenje njegovog razvoja kojim će se definirati uređenje Save od granice Hrvatske sa Slovenijom do Siska. Uz pomoć Savske komisije i ostalih članova organizacijskog odbora uspjeli smo sljedeća Savjetovanja ojačati širim pogledom na sliv, a posebice međunarodnom komponentom gdje već tradicionalno imamo izlaganja iz svih država sliva rijeke Save. Savjetovanjima smo pridonjeli umrežavanju i razmjeni informacija među dionicima te jačanju suradnje struke, vladinih i nevladinih institucija koje se bave problematikom.

Ovo četvrto Savjetovanje o Savi posvećeno je integralnom pristupu uređenja čitavog sliva rijeke Save s posebnim osvrtom na nedavne poplave.

U nastavku možete naći program, snimku predavanja te power-point prezentacije, a uskoro ćemo donijeti i zaključke:

1) Zaključci Savjetovanja
2) Program 4. Savjetovanje o Savi sa sažecima
3) Snimke predavanja 4. Savjetovanja
4) Prezentacije sa 4. Savjetovanja

Dokumenti

Comments are closed.